Guangming Online> Picture

Farmers harvest paddy in NE China's Heilongjiang

#CHINA-HEILONGJIANG-HARVEST(CN)

  Farmers harvest paddy in Jiansanjiang, northeast China's Heilongjiang Province, Oct. 10, 2017. (Xinhua/Liu Yuhe)

[ Editor: zyq ]